Kontakt

Råstof Roskilde

Rabalderstræde 10
4000 Roskilde
Tlf: 20 65 67 92
info@raastof-roskilde.dk

Medlemskab
Det koster kr. 150,- i årskontingen pr. person at være medlem af foreningen. Medlemskab er en forudsætning for at bruge øvelokaler, medlems tilbud mm.
I perioder hvor alle pladser i øvelokalerne er besat kan man godt blive skrevet på venteliste til et øvelokale uden at være medlem, men medlemmer (dvs. personer med betalt årskontingent) prioriteres først.

Indmeldelse
Ønsker man et medlemskab af foreningen er det lettest at sende en e-mail til info@raastof-roskilde.dk eller udfylde ovenstående formular med flg. oplysninger:
– navn
– adresse
– fødselsdato (ikke cpr.nr.)
– evt. bandnavn
– telefonnr.
– e-mail (hvis det ikke er den adresse, som der sendes fra)