Foreningen

Foreningen Råstof Roskilde blev stiftet i 1982 under navnet FAJABEFA Roskilde – i 1996 ændredes navnet til det mere mundrette Råstof Roskilde.

Foreningens hovedformål er at formidle øvelokalefaciliteter samt at arbejde for bedre forhold for kommunens rytmiske musikere.

Vi sidder med i en række lokale som nationale organisationer og foreninger, som alle på en eller anden måde har med musik og kultur at gøre.

Foreningen administreres til daglig af en af bestyrelsen ansat administrator (daglig leder).

Daglig leder
David Karlsson

Bestyrelsen
Formand: Lars Ege Larsen
Næstformand: Christian bruhn
Bestyrelsesmedlemmer:
Niels Estrup, Jacob Olesen, Leif Nielsen

Vedtægter Se Vedtægter for Foreningen Råstof Roskilde
Medlemskab og indmeldelse klik her